2000-2009

Jaargang 26 – 2009/4 (beige omslag – foto: Driekoningen naar een schilderwerk van Karel Melis)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 04   Hernieuwing lidgelden
 • blz 05   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 07   Het stond in de Gazet
 • blz 09   Zweefvliegtuig in Corsendonk
 • blz 19   Ten huize van Peeters Jos …
 • blz 27   Ferrariskaarten online te raadplegen
 • blz 31   Een oude fotokaart komt weer tot leven
 • blz 38   Stille nacht, heilige nacht
 • blz 46   Doodsoorzaken

Jaargang 26 – 2009/3 (beige omslag – foto: eerste gemeenteraad 150 jaar later)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Eerste gemeenteraad
 • blz 07   Tentoonstelling
 • blz 09   Kunstwerk ‘Gedragen tijd’
 • blz 14   Nieuw boek ‘150 jaar Oud-Turnhout’
 • blz 18   Het stond in de Gazet

Jaargang 26 – 2009/2 (beige omslag – foto: Ivo Vander Steen als Tempelier)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Het stond in de Gazet
 • blz 07   Ten huize van ….. Jos Swaans
 • blz 15   Zondag 14 juni, Eerste provinciale Heemkundedag in Antwerpen
 • blz 17   150 jaar Oud-Turnhout
 • blz 21   Mijn onderwijzer Louis Op De Beeck, jaren 1921-1928
 • blz 24   Werkgroep archief
 • blz 25   Parenteel van Henricus Van Mechelen
 • blz 31   De Steltlopers in de folklore en in het taalgebruik
 • blz 39   Kant
 • blz 46   Uit “De Brug” van september 1965
 • blz 50   Corsendonca – Archief – Bidprentjes
 • blz 53   Ommegang
 • blz 55   Boekennieuws

Jaargang 26 – 2009/1 (beige omslag – foto: Jan Van den Akkerveken)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 09   Ten huize van … Anna Goris
 • blz 19   Militaire geschiedenis in Oud-Turnhout, Dug-in in de Liereman
 • blz 51   Het stond in de Gazet
 • blz 53   Uit “De Brug” van april 1965
 • blz 62   Gregorius Celestyn Waterschoot
 • blz 65   Petrus Françiscus Claessen
 • blz 67   Schenkingen

Jaargang 25 – 2008/4 (beige omslag – foto: De opbouw van de kerststal in 1997)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Het stond in de Gazet (zaak Moonen)
 • blz 21   Barbara van Nicomedië, Klein Azië
 • blz 29   Herkent U ze nog ?
 • blz 34   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 35   Uit het soldatenblad “De Brug”
 • blz 45   Heemkundige encyclopedie
 • blz 49   Uit “De Wielewaal” van 1942
 • blz 52   Willem Paulussen, wie was Willem Paulussen ?
 • blz 54   Archiefnieuws

Jaargang 25 – 2008/3 (beige omslag – foto: Huldiging van Leo Proost als wereldkampioen)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Ten huize van ………. Leo Proost
 • blz 19   Herkent U deze foto nog ?
 • blz 23   Korsendonk verkocht door de Franschen, leeke bezitters
 • blz 28   De molenaar en zijn heiligen
 • blz 34   Uit het soldatenblad “De Brug”
 • blz 40   Uit een “Wielewaal” jaargang 1942
 • blz 43   H.K. Corsendonca boeken
 • blz 50   Archiefnieuws
 • blz 52   H.K. Corsendonca Schenkingen

Jaargang 25 – 2008/2 (beige omslag – foto: Zij vlogen voor onze vrijheid)

 • blz 01   Voorwoord (thema-nummer)
 • blz 04   Zij vlogen voor Onze vrijheid
 • blz 37   De crash van de Lancaster op de Lage Mierdseweg
 • blz 57   Lancaster 1ME782 LE-N 630 Squardon Vossenbos

Jaargang 25 – 2008/1 (beige omslag – foto: Jan Jozef Leppens 1917-1940)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 09   Wachtmeester Jan Leppens
 • blz 45   Het Turnhoutse begijnhof en de Priorij van Corsendonk
 • blz 58   Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Jaargang 24 – 2007/4 (beige omslag – foto: Tijd en kalenders te kijk)

 • blz 01   Voorwoord (thema-nummer)
 • blz 03   Tijd en kalenders te kijk
 • blz 05   De kalender als maat van de tijd
 • blz 21   Alles over kalenders
 • blz 29   Bekende Oud-Turnhoutse uurwerkmakers uit de 17 de eeuw
 • blz 33   Tijdmeting
 • blz 39   Een kijk op het verleden
 • blz 50   Kunst en erfgoedcentrum Het Hofke van Chantraine vzw

Jaargang 24 – 2007/3 (beige omslag – foto: Louis Van Gorp, het landelijk leven in de tijd van toen)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Militaire geschiedenis in Oud-Turnhout, Wellington R1184
 • blz 21   Het landschap van de Kempen
 • blz 28   Heemkundekring Corsendonca vzw, Leden Raad Van Bestuur

Jaargang 24 – 2007/2 (beige omslag – foto: B.J.B. meisjes tijdens de processie in de Vd Bekenlaan)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   In memoriam Maria Hoskens
 • blz 07   Oud-Turnhout en haar monumenten deel VII
 • blz 10   Herken je ze nog
 • blz 12   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel XIV

Jaargang 24 – 2007/1 (beige omslag – foto: Uit de oude doos met o.a. Louis Alen)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 08   Activiteitenverslag 2006
 • blz 16   Oud-Turnhout en haar monumenten deel VI
 • blz 19   Uitreiking prijs van verdienste gemeente Oud-Turnhout
 • blz 25   De Liereman
 • blz 26   Monumenten van stilte
 • blz 31   Provinciale infodag archeologie
 • blz 35   De Telefoon van Kranschot
 • blz 42   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel XIII

Jaargang 23 – 2006/4 (beige omslag – foto: Winter in 1966 hoek, Stwg op Oosthoven)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 07   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 09   Huisnaambordjes
 • blz 19   De wondere wereld van poppen en beren
 • blz 21   De oudste van Rhoode
 • blz 24   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel XII

Jaargang 23 – 2006/3 (beige omslag – foto: De raadzaal in het Oud-Turnhouts gemeentehuis)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 07   Gemeenteraadsverkiezingen Oud-Turnhout
 • blz 42   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel XI

Jaargang 23 – 2006/2 (beige omslag – foto: Bestuur heemkundekring, Oud-Turnhouts kaartspel)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Oud-Turnhout en zijn monumenten deel V
 • blz 09   De geschiedenis van het kaartspel
 • blz 21   Vluchtverhalen 1940
 • blz 38   Kinderen en het begrip oorlog
 • blz 42   600 jaar Brouwerijen in Oud-Turnhout
 • blz 44   Heemkundig werk eindigt nooit
 • blz 46   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel X

Jaargang 23 – 2006/1 (beige omslag – foto: Wielrenner Leo Proost)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 06   Cultuurprijs
 • blz 09   Oud-Turnhout en zijn monumenten deel IV
 • blz 12   Familie-telgen op trot tussen Turnhout en Tilburg
 • blz 14   Oproep!
 • blz 15   Kristiaan Seyms
 • blz 25   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel IX

Jaargang 22 – 2005/4 (beige omslag – foto: De Oud-Turnhoutse brandweer in 1951)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   November lezingenmaand
 • blz 06   Vergrijzing
 • blz 08   December boekenmaand
 • blz 09   Kristiaan Seyms, een verhaal uit de Kempen
 • blz 23   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel VIII

Jaargang 22 – 2005/3 (beige omslag – foto: Werken in de Kerkstraat)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Oud-Turnhout en haar monumenten deel III
 • blz 09   Familie Van der Beken-Pasteel
 • blz 17   Oktober wandelmaand
 • blz 19   Kristiaan Seyms, een verhaal uit de Kempen
 • blz 29   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel VII

Jaargang 22 – 2005/2 (beige omslag – foto: Werken in de Sint-Bavostraat)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 07   Juni Geschiedenismaand
 • blz 09   Juli & augustus vakantiemaanden
 • blz 10   September feestmaand
 • blz 13   Oud-Turnhout en haar monumenten deel II
 • blz 17   Dorpsfiguren: Eugene Vermeyen
 • blz 20   De Ezels (Leo Op de Beeck)
 • blz 29   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel VI
 • blz 47   Ledenfeest

Jaargang 22 – 2005/1 (beige omslag – foto: Albert Sohiestraat)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   In Memoriam Linda Willems
 • blz 05   Activiteitenverslag 2004
 • blz 11   April Fietsmaand
 • blz 13   Mei Herinneringsmaand
 • blz 15   Juni Geschiedenismaand
 • blz 17   Familie-telgen op trot tussen Turnhout en Tilburg
 • blz 19   Erediploma van plaatselijke slachtoffers van de oorlogsfeiten
 • blz 27   Oud-Turnhout en haar monumenten deel I
 • blz 33   Militaire geschiedenis van Oud-Turnhout
 • blz 44   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel V
 • blz 61   Ledenfeest

Jaargang 21 – 2004/4 (beige omslag – foto: Landelijk zicht op de Sint-Bavokerk)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 04   Januari Openingsmaand
 • blz 05   Februari Voordrachtmaand
 • blz 07   Maart Wandelmaand
 • blz 09   Oud-Turnhout 100 jaar geleden
 • blz 11   Jan Eerland (1910-2003) De levensloop
 • blz 13   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel IV

Jaargang 21 – 2004/3 (beige omslag – foto: Hert, monotype van Gustaaf Aerts)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Oproep
 • blz 05   In Memoriam Gustaaf Aerts
 • blz 07   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel III

Jaargang 21 – 2004/2 (beige omslag – foto: Het wapenschild van Norbertus Franciscus Bols)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Tijdens de oorlogsjaren
 • blz 08   Open Monumentendag Oud-Turnhout 12 september 2004
 • blz 09   De Echelkuil
 • blz 11   18de eeuwse eigenaars te Oud-Turnhout – Norbertus Franciscus Bols
 • blz 21   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel II
 • blz 51   Verbroedering Heemkringen

Jaargang 21 – 2004/1 (beige omslag – foto: Theresia Leppens 1923-2004)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   In Memoriam Theresia Leppens
 • blz 06   Activiteitenverslag 2003
 • blz 11   Op zoek naar… Voorwerpen met spreekwoorden en oneliners
 • blz 12   Familie-telgen op trot tussen Turnhout en Tilburg
 • blz 15   De oorlog van Jan Van Den Avoort deel I
 • blz 31   De verdwenen interbellum-bunkerlinie aan het kanaal te Oud-Turnhout

Jaargang 20 – 2003/4 (beige omslag – foto: Karel Melis toneelkring Verbroedering Oud-Turnhout)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Een lekkere winterse tip!
 • blz 10   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 11   Rhoode en zijn verleden, Rhoode nu op heden
 • blz 13   Oud-Turnhout 100 jaar geleden
 • blz 15   Tijdens de oorlogsjaren
 • blz 18   Militaire geschiedenis van Oud-Turnhout
 • blz 37   Mensen van bij ons: Jos Op de Beeck
 • blz 43   De Kerkmeesters en de bomen (Leo Op de Beeck)

Jaargang 20 – 2003/3 (beige omslag – foto: Albert Sohie op wandel)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 04   Figuren uit Oud-Turnhout: “’t Zandboerke”
 • blz 06   Albert Sohie (1873-1927)
 • blz 23   Coupé 32 deel III (Leo Op de Beeck)

Jaargang 20 – 2003/2 (beige omslag – foto: Het gemeentehuis na de beschieting in mei 1940)

 • blz 01   Voorwoord (thema-nummer)
 • blz 03   Mlitaire aanwezigheid in en om Oud-Turnhout tijdens 1939-1944

Jaargang 20 – 2003/1 (beige omslag – foto: Dorpsfiguur Koob Meyvis)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Jaarverslag 2002
 • blz 13   1 januari 2002, 25 jaar na de fusies van gemeenten deel V
 • blz 19   De Liereman Anno 2002
 • blz 21   Coupé 32 deel II (Leo op de Beeck)

Jaargang 19 – 2002/4 (beige omslag – foto: Oud-Turnhout 1 januari Nieuwjaarsversjes v u kapoen)

 • blz 01   Voorwoord (thema-nummer)
 • blz 03   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 05   Oud-Turnhout, 1 januari … Nieuwjaarswensjes van uw kapoen!

Jaargang 19 – 2002/3 (beige omslag – foto: De Liereman)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 05   De Liereman
 • blz 11   1 januari 2002, 25 jaar na de fusies van gemeenten deel IV
 • blz 21   Coupé 32 deel I (Leo Op de Beeck)

Jaargang 19 – 2002/2 (beige omslag – foto: De stier, monotype van Gustaaf Aerts)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   De Franse Kadastrale Legger, Een historische bron doorgelicht
 • blz 25   1 januari 2002, 25 jaar na de fusies van gemeenten deel III
 • blz 32   Nieuwjaarsbrieven
 • blz 34   August Van Massenhoven, een verteller die blijft boeien!
 • blz 36   De Poel (Leo Op de Beeck)

Jaargang 19 – 2002/1 (beige omslag – foto: Prehistorische voedselverzamelaars, monotype G. Aerts)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Jaarverslag 2001
 • blz 09   1 januari 2002, 25 jaar na de fusies van gemeenten deel II
 • blz 17   Sconebruc, een verhaal van het Kempens dorpje
 • blz 48   Regionaal Bezoekerscentrum voor de kleinijverheid

Jaargang 18 – 2001/4 (beige omslag – foto: De oude schuur, Aquarel van Gustaaf Aerts)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 04   Het Hofke van Chantraine
 • blz 05   Kerststallen in Oud-Turnhout
 • blz 06   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 07   Archieven in de Provincie Antwerpen
 • blz 13   1 januari 2002, 25 jaar na de fusies van gemeenten deel I
 • blz 25   Sint Niklaas verhaal
 • blz 28   Vondstberichten Oud-Turnhout
 • blz 30   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 32   Uit mijn dagboek (Isidoor Mertens)
 • blz 36   Ivo van de Hofboer (Leo Op de Beeck)

Jaargang 18 – 2001/3 (beige omslag – foto: De molen, Aquarel van Gustaaf Aerts)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Een schrijver uit eigen dorp (Jan Veulemans)
 • blz 04   De archeologische potentie in een bouwplan bij Eigen te Oud-Turnhout
 • blz 16   Het wonder van Corsendonk
 • blz 24   Archeologische vonsten te Oud-Turnhout
 • blz 26   Klotter (Leo Op de Beeck)
 • blz 50   De gemeenteraad 100 jaar geleden

Jaargang 18 – 2001/2 (beige omslag – foto: Kinderkopje, Aquarel van Gustaaf Aerts)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 05   Mensen van bij ons: Toontje van Schele Peer
 • blz 12   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 13   Oud-Turnhout in de kijker: Jan Van den Akkerveken
 • blz 21   De kinderkopjes van Gustaaf Aerts
 • blz 27   Moem heeft een meisje gevangen (Leo Op de Beeck)
 • blz 40   Solidair in gezondheid
 • blz 42   Op de boekenplank

Jaargang 18 – 2001/1 (beige omslag – foto: Gilde hoofdman en koning tijdens stoet 125 jaar)

 • blz 01   Voor- en dankwoord
 • blz 02   Jaarverslag 2000
 • blz 09   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 13   20 jaar “Heemkundekring Corsendonca”
 • blz 35   Het oog (Leo Op de Beeck)
 • blz 37   Op de boekenplank

Jaargang 17 – 2000/4 (beige omslag – foto: De Oud-Turnhoutse Sint-Bavokerk omstreeks 1920)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 04   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 06   Een oorlogsverhaal uit Oud-Turnhout
 • blz 09   Maria van Hongarije en de Koninginnehoeve
 • blz 15   De brand bij Jacobin
 • blz 21   Kerstmis 1917 aan het front
 • blz 23   Proef met een préhistorische Burijn gravure
 • blz 25   Joannes Baptista Van Bladel
 • blz 46   Op de boekenplank

Jaargang 17 – 2000/3 (beige omslag – foto: Corneel ‘Kees’ Dierckx 1869-1945)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Graven in de geschiedenis van Taxandria
 • blz 05   Lezingenreeks Cultuurhistorie in de Kempen
 • blz 09   Heemkunde en familiekunde op de informatiesnelweg
 • blz 10   Activiteiten van de Vlierbes (Beerse-Vlimmeren) najaar 2000
 • blz 12   Brand bij Van Reusel
 • blz 15   De Chiro
 • blz 30   Iets over heksen en heksenprocessen
 • blz 40   Activiteitenkalender Als Ice Can (Arendonk) najaar 2000
 • blz 42   Op de boekenplank

Jaargang 17 – 2000/2 (beige omslag – foto: Het Corsendonkse molenhuis, hoeve Van Damme)

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   De Begijnen hoeve
 • blz 29   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 30   De familie Van Dooren – Backx (deel 2)
 • blz 42   Index van de familie Van Dooren – Backx

Jaargang 17 – 2000/1 (beige omslag – Feestlogo 20-jarig bestaan van heemkundekring Corsendonca)

 • blz 01   Feestwoord
 • blz 02   Pastorij in de pijlers
 • blz 03   Jaarverslag 1999
 • blz 09   In de voetsporen van Erasmus
 • blz 37   Vlierbesactiviteiten
 • blz 38   Op de boekenplank