Vorige Activiteiten

Corsendonca was met een stand aanwezig op de Kerstmarkt te Oud-Turnhout op zaterdag 14 december. Zoals steeds was er een gezellige, gemoedelijke sfeer.

Hier enkele sfeerbeelden van deze dag.


.

.

Onlangs stelde de Archeologische dienst Antwerpse Kempen de tentoonstelling en boek ter ere van het 10 jarig bestaan voor. Dit project kwam tot stand in samenwerking met de Erfgoedcel Noorderkempen.

In het boek en de tentoonstelling worden ook verscheidene vondsten en sites uit Oud-Turnhout belicht: o.a. de site aan de Blokken opgegraven in 1996 die de aanleiding was voor het oprichten van onze dienst, opgravingen op Bentel uit ijzertijd, Romeinse tijd en middeleeuwen, etc.

Dit boek is te koop in het Hofke van Chantraine aan 20 euro.

.

.

OUD-TURNHOUT HERDACHT ZIJN OORLOGSSLACHTOFFERS TIJDENS WAPENSTILSTAND OP 11 NOVEMBER

Op maandag 11 november, Wapenstilstand, wilde Heemkundekring Corsendonca terug aanknopen met de beleving van 11 november met een eenvoudige herdenkingsplechtigheid, niet alleen om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar ook die van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld.

We ondernamen een fietstocht langs de verschillende oorlogsmonumenten in onze gemeente: het monument met Mariabeeld op het Dorpsplein, het herdenkingsmonument op de begraafplaats van de Sint-Bavokerk en de vier gedenkstenen opgericht ter nagedachtenis van de drie Britse bommenwerpers en een Amerikaans transportvliegtuig die neerstortten tijdens WO II op Oud-Turnhouts grondgebied.

Hier enkele sfeerbeelden van deze dag.

.

.

.

.

In het kader van Turnhout, Cultuurstad 2012 plant het Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine samen met enkele partners een grote overzichtstentoonstelling van het werk van de Lieremanschilders in het Hofke en het Bezoekerscentrum Landschap De Liereman.

Wij denken aan kunstenaars als Eugeen Surinx (1850 -1936), Albert Sohie (1873 – 1927), Jef Claesen (1878 – 1965), Theo (1901 – 1993) en Joz. Op de Beeck (1904 – 1966), Jos Stokbroeckx (1898 – 1968, Eugeen Machielsen (1906 – 1973), . om maar enkele van de bekendste namen te noemen.
.
De tentoonstelling vindt plaats van 30 november tot en met 6 januari 2013 in het Hofke van Chantraine.
Mocht u de gelukkige bezitter zijn van een kunstwerk van de Lieremanschilders (schilderij, tekening, ets,.) of van andere kunstenaars die in Oud-Turnhout schilderden of u hebt foto’s omtrent het werk of de persoon van de schilders, dan zouden we het bijzonder op prijs stellen als u dit wou melden in het Hofke.
(Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout.
Tel. 014 47 94 94 / Fax 014 65 25 18 / E-mail: info@hofkevanchantraine.be)
.
Het is immers de bedoeling om zoveel mogelijk werken van de genoemde schilders bij elkaar te brengen. Maar dat kan enkel als we voldoende ‘eigenaars’ hebben die hun kunstwerk in bruikleen willen afstaan voor de periode van de tentoonstelling.
Het spreekt vanzelf dat we uw werk met de grootste zorg zullen behandelen.
.
De tentoonstelling biedt u de kans om uw kunstwerk in een ruimere context gesitueerd te zien en de naambekendheid die daaruit voortvloeit, vergroot allicht ook de waarde van het werk. Bovendien worden alle getoonde werken gepubliceerd in een overzichtscatalogus, die we u als dank voor uw medewerking graag aanbieden.
Omdat we houden van kunst, maar ook omdat we fier zijn op onze Liereman, durven we rekenen op uw medewerking.
.
Alvast heel erg bedankt.
.
.

 

Erfgoeddag ‘HELDEN’ Zondag 22 april

Oud-Turnhoutse Helden: wandeling en tentoonstelling

Wandeling

Ook al ligt (de start van) WOII al meer dan 70 jaar achter ons, toch blijft de herinnering eraan voor velen nog springlevend. Op zondag 22 april kan je tijdens een historische wandeling van ± 2 km tussen dorp en Sint-Bavokerk kennismaken met een aantal betekenisvolle plekken uit ons oorlogsverleden.

Vrij vertrek tussen 10 en 15 uur aan het oorlogsmonument, het Mariabeeld op het Dorpsplein in Oud-Turnhout. De wandeling is bewegwijzerd en wordt beschreven in een begeleidende brochure.

Parkeerplaats ter plaatse op het Dorpsplein

Deelname gratis

Tentoonstelling

Bezoek ook de tentoonstelling in de Sint-Bavokerk over de Gesneuvelden WO I en WO II en de Burgerlijke oorlogsslachtoffers uit Oud-Turnhout mei 1940

Praktisch: Sint-Bavokerk, Kerkstraat 100, Oud-Turnhout

Openingsuren: van 10 tot 15 uur

Inkom gratis

.

.

Momenteel doet een werkgroep van de Heemkundekring Corsendonca onder impuls van de huidige eigenaar onderzoek naar de geschiedenis van de Lint of Coninginne Hoeve.

Een verhaal met Koninklijk randje…

Maria Van Hongarije, Hertogin en vrouw van Turnhout had in de 16e eeuw welvaart gebracht in de binkenstad, zodanig zelfs dat het stadsbestuur vond dat ze iets moesten terugdoen. Bijgevolg schonk Turnhout (waartoe ook Oud-Turnhout behoorde) in 1552 een perceel heide met de bedoeling om er een hoeve op te richten. Deze kreeg al snel de naam “Coninginne Hoeve”. Na het overlijden van deze geliefde vorstin ging het eigendom over op de volgende Heren en Dames die over Turnhout heersten. Tot Barones Amalia Van Solms deze hoeve en gronden in 1651 verkocht aan haar rentmeester Joan Pauly.

Het voormalige Koninklijk domein van ruim 57 hectaren bleef in deze familie die ook Heren van Arendonk waren tot in 1841, wanneer ridder en senator De Wouters ‘d Oplinter De Bouchout het goed kocht. Door het aanplanten van rijen met prachtige lindebomen, kreeg het de naam “De Lintbossen”, wat later verkort werd tot “de Lint”.

Naast de pachthoeve kwam er al snel een paviljoen en later zelfs een heus kasteel als buitenverblijf van de verschillende opvolgende eigenaars. Deze kochten als de gelegenheid zich voordeed aanpalende heidegronden aan zodat het domein uiteindelijk uitbreidde tot wel 720 hectaren.

In 1933 werd de beroemde Brugse dokter en professor Sebrechts eigenaar van dit prachtige domein. Verschillende percelen voormalig heide- en moerasgrond zijn intussen verkaveld tot villaparken.

 

(Indien iemand ons kan helpen met bijkomende info mag je steeds Marc Berrens contacteren: marc.berrens@skynet.be)

.

Duotentoonstelling Alfons Waterschoot . . .anders.

Met meer dan 100 jaar familiegeschiedenis 17 oktober tot en met 14 november 2010.

Heemkundekring Corsendonca, de familie Waterschoot en Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine sloegen de handen in elkaar voor deze duotentoonstelling. Alfons Waterschoot … anders zal niet louter een tentoonstelling van schilderijen zijn, maar ook een blik werpen op de familie van de schilder. In het Hofke van Chantraine worden naast werken van Alfons o.a. portretten en ook een aantal schilderijen uit privé-collecties getoond. Meer dan 100 jaar familiegeschiedenis zal hier herleven aan de hand van uniek tekst- en beeldmateriaal. De familie Waterschoot was nauw verbonden met het sociale, culturele en het sportieve leven van de gemeente Oud-Turnhout en ver daarbuiten. Handelaars, ambachtslieden, onderwijzers en geestelijken waren er erg actief.

In het privémuseum Alfons Waterschoot, Steenweg op Turnhout 6, kan je de overzichtstentoonstelling bezoeken.

Bezoekers worden via een korte wandeling met tekst- en infoborden naar de volgende locatie begeleid.

Openingsuren: zaterdag en zondag van 13u30 uur tot 17u00 dinsdag tot en met vrijdag 13u00 tot 16u00 (maandag gesloten) Toegang gratis Voor groepen: geleid bezoek op aanvraag.

Locatie:

Kunst-en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine Kerkstraat 46 2360 Oud-Turnhout.

Voor verdere informatie kan je terecht bij: Hofke van Chantraine Bea Geudens Tel. 014 47 94 94 Fax 014 65 25 18 e-mail: info@hofkevanchantraine.be www.hofkevanchantraine.be

Oorlogsmonument

In juli 2008 hebben we drie monumenten onthuld op De Lage Mierdse Weg en in de Jagersstraat mits de onmisbare hulp van talloze medewerkers. Luc Cox en Herman Van Eyndhoven wisten echter dat er nog een (vierde) onbekend militair toestel, gecrasht was op 19 september 1944 tijdens de Operatie Market Garden ergens in Rhoode.

Na een eerste overleg in september 2009, met onder andere de onmisbare “Planehunters”, werd besloten de veronderstelde crashplaats te doorzoeken met een team, gewapend met metaaldetectoren. Waar eerste onderzoek niet leidde tot resultaat (maar wel tot een heerlijke ketel soep), werd bij een tweede afstapping, met behulp van Vic Berrens de exacte lokatie gevonden (tussen lieve, maar bemoeizieke paarden). Onze erkentelijkheid gaat hier uit naar de respectieve (Nederlandse) grondeigenaars : het is immers niet alledaags van een “zootje ongeregeld” (laarzen, mutsen, winterkledij, schoppen,..) een dag  je tuin te laten omspitten, wel ??   Daar ook komen Jan en Niels Stessens voor het eerst onze rangen versterken.

De bedoeling was om te bepalen om welk toestel het juist ging via relicten met serienummer, of om de bemanningsleden te identificeren door middel van  persoonlijke voorwerpen. Probleem was dat de crashplaats in 1944 een moerassig stuk was, dat daarna, ingevolge ruilverkavelingen en rechttrekken van grachten op die plaats tot meer dan een meter werd opgehoogd. Uiteindelijk is via de gevonden onderdelen enkel komen vast te staan dat het ging om een Douglas Dakota.

Daarop begonnen onze zalige “lopende bibliotheken” (Benny Ceulaers, Thijs Hellings, Luc Cox) via eliminatie uit te dokteren welke van de 164 (!) neergestorte Dakota’s de onze zou kunnen zijn. Zij kwamen tot een eensluidende identificatie. Die werd nog onderbouwd door een andere specialist, Hans den Brok, die voor een zevental jaren reeds tot dezelfde conclusie was gekomen. Terzijde : Hans is een boek over de luchtoorlog rond “Market Garden” aan het afwerken. Het gaat “Wings of freedom” heten. Ter staving werd onze werkgroep bijvoorbeeld een MACR (Missing Air Crew Report) bezorgd waarin de getuigenis van de piloot van een andere, nabijvliegende Dakota.

Het ging hier onomstotelijk om de Douglas Dakota of  C-47  Skytrain (Amerikaans) 42-100879 van de 435th  Troup Carrier Group van het 75th  Troup Carrier Squadron met als basis Welford Park Airfield in Berkshire. Het toestel had als code op de neus “CK” en op de staart de “S”. Op de neus zou een dame in badpak geschilderd zijn.

Onze Dakota maakte deel uit van de luchtvloten die vanuit Engeland  het Kanaal over, pal op de St.-Dimpnakerk in Geel aanvlogen, om dan af te zwenken naar het Noorden, naar Nederland. Die armada’s konden in Oud-Turnhout vrij goed worden gezien, zij vlogen ook niet hoog. Op de terugweg is onze Dakota geraakt door Duitse Flak en  jammerlijk gecrasht in Rhoode.

Zijn bemanning bestond uit:

1st. Lt. Romie Alexoff – piloot

2nd.Lt. Leonard S. Osborne – copiloot

S/Sgt.   Orville H. Thomson – radioöperator

T/Sgt.   Hans A. Brunisholz – boordwerktuigkundige

De lichamen van de gesneuvelden werden op de scène begraven en slechts opgegraven in 1946. H.A.Brunisholz  ligt begraven in Neuville, de andere in de US. De werkgroep kreeg verschillende foto’s toegestuurd van de gesneuvelde bemanning.

Eens de identificatie zeker, konden we er niet rond, om ook voor deze bemanning een monument op te richten. Dat was een ferm, eenvoudig standpunt, de realisatie daarvan is best minder eenvoudig : als basis gebruiken wij het draaiboek van de onthulling van 2008 (van onze Herman Van Eyndhoven). De organisatie zelf komt nu slechts op enkele schouders terecht.

Buiten de terreinexploraties hebben we twee getuigen geïnterviewd (filmopnames), een zevental vergaderingen gehouden, uren gesurfd op het internet, meer dan 1.500 mails verzonden en nog meer ontvangen. Het aantal personen, dat aangezocht werd en nog aangezocht gaat worden om mee te werken aan het welslagen van die ene dag gaat rond de 80 liggen. Een klein lijstje ??  Hier gaan we : ambassade, gemeentebestuur, pipers, koperblazer, technici, catering, sponsors, gasten, Amerikaanse nabestaanden, oudstrijders, vliegbasis, buurtbewoners, politie, rode kruis, pers, verfilming en montage, public relations,…..heerlijk EINDELOOS !!

WE GAAN ERVAN UIT DAT OOK DEZE MILITAIREN DIT EERBETOON VERDIENEN : ZIJ VLOGEN VOOR ONS .

DIT IS OOK WAAR WIJ VOOR STAAN EN WAAR WIJ VOOR GAAN : OPDAT HET NIET ZOU VERGETEN WORDEN.

Tot hier een kort relaas over onze activiteiten, maar je kan teksten en heel wat foto’s rustig bekijken op de website www.hangarflying.be

Zie ook: www.planehunters.be/ en www.rememberseptember44.com/

Hubert Michiels