Tijdschrift

Corsendonca is het ledentijdschrift van onze heemkundekring. Het verschijnt viermaal per jaar en is geregistreerd onder het nummer ISSN 0779-5785.

Losse nummers zijn verkrijgbaar voor de prijs van 7,- euro.

Lidmaatschap:

Het lidgeld bedraagt 19,00 euro per jaar. Men kan steeds lid worden door storting van dit bedrag op rekening: BE97 1431 0209 7049 t.a.v. Heemkundekring Corsendonca. U ontvangt dan niet alleen het ledentijdschrift, maar u krijgt ook steeds een flinke korting bij een nieuwe publicatie.

Vanaf nu zijn alle oude tijdschriften in A5 formaat (1984-2010) vrij te raadplegen op deze website.         Door te klikken op de link opent een nieuw tabblad met het gescande tijdschrift. 108 Corsendonca’s geven daarmee vele oude artikels prijs die ooit zijn verschenen.                                                                                                (Van de nieuwe reeks (2011-2020) zijn momenteel enkel de covers te zien).