Historiek

 

Op 18 september 1980 zitten enkele enthousiaste inwoners van Oud-Turnhout  samen in het gemeentehuis en beslissen er gelijktijdig enerzijds een VVV-afdeling (later Toerisme Oud-Turnhout), anderzijds een heemkundekring (later Heemkundekring Corsendonca) op te richten.

De pioniersgroep, die zich achter de heemkundewerking zet, bestaat uit: Jef Kersemans (toen schepen van cultuur), Gustaaf Aerts, Hugo Miguet, Willy Mortiers en Karel Melis. De kleine groep wordt al snel uitgebreid en kiest voor de naam Corsendonca naar de priorij van Corsendonk, één van de meest markante en historisch belangrijke gebouwen op ons grondgebied. Als logo opteert men voor het zegel van de voormalige priorij.

Zij schuiven als doelstellingen op dat ogenblik naar voor: alles wat uit het verleden van onze gemeente voldoende belangrijk is, verzamelen, inventariseren en bewaren voor de toekomst (documenten, voorwerpen, gebruiken, …). Daarnaast vindt men het belangrijk om wat momenteel aanwezig is en wat zich nu afspeelt, voor het nageslacht te bewaren.

In 1980 wordt Hugo Miguet de eerste voorzitter van Corsendonca en hij blijft dat tot in 1994 Wim van Hout deze taak overneemt. Wim geeft in 2001 de fakkel door aan Jan Sels.

Om bekendheid te krijgen binnen de gemeente, de eerste medewerkers om zo snel mogelijk een populair fotoboek uit het verleden van de gemeente samen te stellen. “Zo was Oud-Turnhout” verschijnt in december 1981 en is het begin van een lange traditie van publicaties. Vanaf 1984 verzorgt de heemkundekring bovendien onafgebroken een driemaandelijks tijdschrift met tal van heemkundige bijdragen en dat tevens een contactblad moet zijn voor de leden. Dit groeide intussen uit tot het paradepaardje van de vereniging.

De Algemene Vergadering van 16 juni 1983 besluit de stap te zetten naar de juridische structuur van v.z.w. Dit wordt een feit door de publicatie in Bijlage van het Belgische Staatsblad van 2 februari 1984. In april 1988 wordt het heemkundig museum geopend op de zolderverdieping van het oude gemeentehuis. De moeilijke toegankelijkheid, het gebrek aan specificiteit en de beperkte mankracht hebben dit project echter na enkele jaren doen stopzetten.

Intussen kreeg de Heemkundekring Corsendonca een vaste stek in de voormalige pastorij van Sint-Bavo in de Kerkstraat: het Hofke van Chantraine. De wieg van ‘Het Hofke’ staat bij Corsendonca, want het is op initiatief van de heemkundekring dat het samenwerkingsverband tussen Heemkundekring Corsendonca, Toerisme Oud-Turnhout, Gemeentebestuur Oud-Turnhout en de parochie Sint-Bavo wordt opgestart. Hier bouwt de heemkundekring in de loop der jaren een degelijk archief uit, waar wekelijks op dinsdagnamiddag een aantal mensen de weg naartoe vinden voor opzoekwerk.

De vereniging krijgt geleidelijk een betere structuur door o.m. het oprichten van diverse werkgroepen. Het enthousiasme en de open werking van het eerste uur worden nog steeds levendig gehouden door de maandelijkse vergaderingen. Op die momenten wordt de stand van zaken en de concrete werking van de verschillende groepen uitgewisseld en is er eveneens ruimte voor nieuwe initiatieven.

.

.

.