1990-1999

Jaargang 16 – 1999-4

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 06   Statutaire Algemene ledenvergadering
 • blz 07   Het heemmuseum, Elk einde is een nieuw begin!
 • blz 22   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 24   Kerstverhaal
 • blz 30   Een bijdrage tot de geschiedenis van de familie Van Dooren
 • blz 32   Namen met aanloop
 • blz 42   Op de boekenplank

Jaargang 16 – 1999-3

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   De soldaten van Oosthoven en Oud-Turnhout
 • blz 05   Dorpsfiguren: Simon Van Dijck
 • blz 09   Uitbundige eeuwfeestviering te Oud-Turnhout
 • blz 40   Op de boekenplank

Jaargang 16 – 1999-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Mensen van bij ons: De gebroeders Waterschoot
 • blz 32   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 33   Op de boekenplank
 • blz 36   Uit de verslagen van de Oud-Turnhoutse Vlaamse studiekring

Jaargang 16 – 1999-1

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Brief Koning Boudewijnstichting
 • blz 05   Jaarverslag 1998
 • blz 11   Naar ’t school
 • blz 23   De geschiedenis van de gemeentelijke jongensschool Centrum
 • blz 40   Op de boekenplank

Jaargang 15 – 1998-4

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Voorstelling “De tijd van toen”
 • blz 05   Kerstmis!
 • blz 06   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 08   Statutaire Algemene Ledenvergadering
 • blz 09   Het gezin J. B. Valentijns – Van de Putte
 • blz 11   Winkelen in het dorp
 • blz 29   De strodekker
 • blz 40   Toen ’t Kosterke stierf

Jaargang 15 – 1998-3

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 05   De ouderdom van de Sint-Antoniuskapel
 • blz 11   Ten huize van … Gummarus Van Echelpoel
 • blz 24   Oud-Turnhout de tijd van toen
 • blz 27   Het Kapelleke van Rhoode

Jaargang 15 – 1998-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 03   Giften
 • blz 04   De soldaten van Oosthoven
 • blz 05   Uit mijn dagboek (Isidoor Mertens)
 • blz 11   Boerenkermis te Rhoode
 • blz 21   Jan Baptist Valentyns
 • blz 31   Koninklijk bezoek aan onze gemeente op 5 mei 1998
 • blz 33   De vlucht van ’t Kosterke

Jaargang 15 – 1998-1

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Het heemmuseum
 • blz 03   Jaarverslag 1997
 • blz 07   Opnieuw laatmiddeleeuwse waterputten te Oud-Turnhout
 • blz 13   Uitnodiging
 • blz 15   Mensen van bij ons: Jef Claesen
 • blz 35   Het ongeluk van Peer Ballon
 • blz 43   De gemeenteraad 100 jaar geleden

Jaargang 14 – 1997-4

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Voorstelling boek Verleden 4
 • blz 03   Cultuurhistorische beschrijving
 • blz 15   Statutaire algemene vergadering
 • blz 16   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 17   Mensen van bij ons (Leo Op de Beeck. Onderwijzer en schrijver)
 • blz 36   Gustaaf Aerts
 • blz 37   Pilatus (Leo Op de Beeck)

Jaargang 14 – 1997-3

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Buitengewone Algemene Ledenvergadering
 • blz 03   Kerstkaarten 1997
 • blz 06   Oud-Turnhout en zijn verleden, deel 4
 • blz 07   Cursus genealogie voor beginners
 • blz 08   Ten huize van … Fik Segers
 • blz 21   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 23   Het Kaartspel (Boomke Wies)
 • blz 26   Uitstap naar Olen van zaterdag 21 juli 1923
 • blz 33   De Drie (Leo Op de Beeck)

Jaargang 14 – 1997-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Cursus genealogie voor beginners
 • blz 03   Fotozoektocht
 • blz 04   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 05   Ook Schuurhoven kende zijn Spaanse furie
 • blz 11   Schitterende Gildefeesten te Oud-Turnhout
 • blz 21   Oud-Turnhout ten tijden van mijn jeugdjaren deel II
 • blz 37   ’t Gommeltje
 • blz 46   Onze Publicaties

Jaargang 14 – 1997-1

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   De bisdomsgrens tussen Kamerijk en Luik
 • blz 04   Het heemmuseum
 • blz 05   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 06   Jaarverslag 1996
 • blz 09   Mijn dorp (Isidoor Mertens)
 • blz 10   Ten huize van … Door Horemans
 • blz 19   Ontmoetingsdag voor Familiegeschiedenis
 • blz 20   Dorpsfiguren: Mieke Toon
 • blz 22   Boetprocessie te Oud-Turnhout
 • blz 29   Djekske (Leo Op de Beeck)

Jaargang 13 – 1996-4

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   In memoriam Eugeen Sels
 • blz 04   Oud-Turnhout ten tijden van mijn jeugdjaren (Isidoor Mertens)
 • blz 13   50 jaar K.W.B. Oosthoven
 • blz 15   Een gezin uit Oud-Turnhout vluchtte naar Nederland
 • blz 21   Archeologisch onderzoek te Oud-Turnhout succesvol beëindigd
 • blz 28   Driekoningen
 • blz 36   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 37   De oude waterput op het dorpsplein
 • blz 40   Het dorpsplein: een rechtzetting
 • blz 42   Algemene ledenvergadering

Jaargang 13 – 1996-3

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Ontmoetingsdag voor Familiegeschiedenis
 • blz 03   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 05   Het dorpsplein
 • blz 20   Genealogische dag in Noord-Brabant
 • blz 22   Ten huize van … Irma Van Ginneken
 • blz 33   De zon deed mee aan de processie (Leo Op de Beeck)
 • blz 39   Drie historische dagen te ‘s-Hertogenbosch
 • blz 42   Op uitstap én Opendeur!

Jaargang 13 – 1996-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Fotozoektocht
 • blz 03   De bronnen van de Aa: Zoektocht naar de oorsprong van Turnhout
 • blz 17   Middeleeuwse dorpswandeling
 • blz 19   Een verkennend archeologisch onderzoek bij de Sint-Bavokerk

Jaargang 13 – 1996-1

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Ons fotoarchief
 • blz 03   Algemene ledenvergadering
 • blz 04   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 05   Ontmoetingsdag voor Familiegeschiedenis
 • blz 07   ABB-Prijs voor de geschiedenis van het Vlaamse platteland
 • blz 09   De glasramen van onze Sint-Bavokerk
 • blz 27   Van zo maar een lentemorgen (Leo Op de Beeck)
 • blz 35   Draaiboom

Jaargang 12 – 1995-4

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Bezoek aan het Molenmuseum te Weelde
 • blz 04   Uitnodiging voorstelling nieuwe publicatie (De Gulden Sint Antonius en van Sint Bavo)
 • blz 05   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 06   Het Maria beeld
 • blz 08   600 jaar Corsendonk
 • blz 18   Van ’n Afgedankte Koning (Leo Op de Beeck)
 • blz 25   In die wondere Nacht… (Leo Op de Beeck)
 • blz 31   Werken van Gustaaf Aerts

Jaargang 12 – 1995-3

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   De Gulden van Sint Antonius en van Sint Sebastiaan
 • blz 03   “Meester, hij begint weer!”
 • blz 07   Bezoek aan Nicolaus Poppelius
 • blz 08   De Heiligen van Sint-Bavo (Leo Op de Beeck)
 • blz 16   Oude kranteberichtjes

Jaargang 12 – 1995-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Genealogie, met het oog op Noord-Brabant
 • blz 03   Ten huize van … Anna Van Mechgelen
 • blz 08   Afscheid van “Het Gildenhuis”
 • blz 09   De thuiskomst (Leo Op de Beeck)
 • blz 28   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 30   Oude kranteberichtjes

Jaargang 12 – 1995-1

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Uitnodiging algemene ledenvergadering
 • blz 03   Het Gildenhuis / Cinema PAX
 • blz 04   Het heemmuseum
 • blz 05   Voor onze nieuwe leden
 • blz 06   Ten huize van … Jos Boogers
 • blz 18   Keskeschiet (Leo Op de Beeck)
 • blz 30   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 31   Oude kranteberichtjes

Jaargang 11 – 1994-4

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   100 jaar landelijk leven
 • blz 04   Een ezelsbrief
 • blz 06   “De Beeweg”, een kerstverhaal
 • blz 11   De Geitenbond en de Christene Steenbakkersgilde
 • blz 19   Oude kranteberichtjes

Jaargang 11 – 1994-3

 • blz 01   Corsendonca internationaal!
 • blz 02   Boek “100 jaar landelijk leven”
 • blz 04   Ten huize van … Eugène Sels
 • blz 19   De Marktgang (Leo Op de Beeck)
 • blz 23   De gemeenteraad 100 jaar geleden

Jaargang 11 – 1994-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Cursus genealogie voor beginners
 • blz 03   Ten huize van … Nand Van Mechelen
 • blz 18   Een brok authentieke Oud-Turnhoutse geschiedenis
 • blz 19   Uitstap naar Heemkring “Carel de Roy” te Alphen
 • blz 21   Het ding (Leo Op de Beeck)
 • blz 25   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 28   Aanwinsten bibliotheek
 • blz 29   Eene wandeling naar de Vlaamsche Kermis

Jaargang 11 – 1994-1

 • blz 01   Voorwoord (Themanummer Theo Op de Beeck)
 • blz 02   Algemene ledenvergadering
 • blz 03   In memoriam Theo Op de Beeck
 • blz 20   De molen
 • blz 22   De heide

Jaargang 10 – 1993-4

 • blz 01   Woordje van de voorzitter
 • blz 02   Een 35.000 jaar oude nederzetting in Oosthoven
 • blz 11   Honger
 • blz 15   Oud-Turnhout in de krant van toen
 • blz 18   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 19   Het grondbezit te Oosthoven in de 18e eeuw, deel 5

Jaargang 10 – 1993-3

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Parochieregisters Sint-Bavo
 • blz 03   Familiale aantekeningen van Martinus Wens
 • blz 11   De Viezerik (Leo Op de Beeck)
 • blz 18   Oud-Turnhout in de krant van toen (Jef Claesen)
 • blz 22   Het grondbezit te Oosthoven in de 18e eeuw, deel 4

Jaargang 10 – 1993-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Ten huize van … Maria Dockx
 • blz 13   Tentoonstelling Gustaaf Aerts
 • blz 14   De Billeman (Leo Op de Beeck)
 • blz 19   Oud-Turnhout in de krant van toen (Johan Berens)
 • blz 23   De gemeenteraad: 100 jaar geleden
 • blz 25   Het grondbezit te Oosthoven in de 18e eeuw, deel 3
 • blz 28   “Nooit zullen wij vergeten”

Jaargang 10 – 1993-1

 • blz 01   Woordje van de voorzitter
 • blz 02   Algemene Ledenvergadering
 • blz 03   Het fluitje (Leo Op de Beeck)
 • blz 08   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 12   Oud-Turnhout in de krant van toen
 • blz 15   Het grondbezit te Oosthoven in de 18e eeuw, deel 2

Jaargang 09 – 1992-4

 • blz 01   Woordje van de voorzitter
 • blz 02   Het grondbezit te Oosthoven in de 18e eeuw
 • blz 10   De Roep van de Gans
 • blz 13   Nie
 • blz 22   Oud-Turnhout in de krant van toen

Jaargang 09 – 1992-3

 • blz 01   Woordje van de voorzitter
 • blz 02   De inwijding van de tram Turnhout – Arendonk
 • blz 12   Tentoonstelling 21 – 22 november 1992
 • blz 13   Aanwinsten
 • blz 14   Het kattejong (Leo Op de Beeck)
 • blz 19   De gemeenteraad 100 jaar geleden

Jaargang 09 – 1992-2

 • blz 01   Woordje van de voorzitter
 • blz 03   Verslag Algemene Vergadering van 23 maart 1992
 • blz 04   Dank u wel, Gust !
 • blz 05   Inhuldiging van de eerste burgemeester van Oud-Turnhout
 • blz 16   Corsendonca literair (Het kind, Leo Op de Beeck)
 • blz 29   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 31   Een oude Kempische sage: De schaper van Postel

Jaargang 09 – 1992-1

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 03   Algemene ledenvergadering
 • blz 04   Rechtzetting “Oud-Turnhout in de jaren tachtig”
 • blz 05   Paleolithicum te Oud-Turnhout
 • blz 12   Corsendonca Literair (De leugen deel 2)
 • blz 18   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 21   Oude kranteberichtjes

Jaargang 08 – 1991-4

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Het feest van Driekoningen
 • blz 05   In memoriam Corneel Verstraelen
 • blz 06   Oude kranteberichtjes
 • blz 08   Corsendonca Literair (De Leugen, Leo Op de Beeck)
 • blz 13   De adoptie van Dumbrava (slot)
 • blz 19   De gemeenteraad 100 jaar geleden

Jaargang 08 – 1991-3

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Jan Bastiaensen, hovenier bij Albert Sohie
 • blz 05   Het O.L.Vrouw-altaar in de St.-Bavokerk
 • blz 08   De adoptie van Dumbrava, deel 2
 • blz 13   Corsendonca Literair (Leo Op de Beeck)
 • blz 19   De gemeenteraad 100 jaar geleden

Jaargang 08 – 1991-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Albert Sohie
 • blz 05   Aantekeningen van een dorpspastoor (E.H.Kersselaers)
 • blz 06   De adoptie van Dumbrava
 • blz 13   Corsendonca Literair (De Ommegang der Doden)
 • blz 18   De gemeenteraad 100 jaar geleden

Jaargang 08 – 1991-1

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   De Liereman
 • blz 03   Beheer
 • blz 04   Liefde is iets ontzettends, vind je ook niet?
 • blz 06   Corsendonca Literair (Van een die niet wilde drinken)

Jaargang 07 – 1990-4

 • blz 01   Woordje van de voorzitter
 • blz 02   De gemeentelijke jongensschool 1924-1976
 • blz 09   Van toen er op aarde nog vrede was (Leo Op de Beeck)
 • blz 14   De gemeenteraad 100 jaar geleden

Jaargang 07 – 1990-3

 • blz 01   Voorwoord (Themanummer 10 jaar Corsendonca)
 • blz 02   Woordje vooraf
 • blz 03   Zo was Oud-Turnhout
 • blz 05   Archeologie
 • blz 07   Oud-Turnhout en zijn verleden I
 • blz 09   Rijke inhoud
 • blz 10   Oud-Turnhout is een gemeente van fijnproevers!
 • blz 11   Oud-Turnhout en zijn verleden II
 • blz 12   Gebak
 • blz 13   Arme Heks
 • blz 14   Moet ge horen!
 • blz 16   Heemmuseum
 • blz 17   100 jaar Sint-Antoniusparochie Oosthoven
 • blz 18   Een Goeden Dag uit Oud-Turnhout
 • blz 19   Nawoord

Jaargang 07 – 1990-2

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Het woordje van de voorzitter
 • blz 03   De zomer
 • blz 05   Merkwaardige remedies van een Oud-Turnhoutenaar (deel 3)
 • blz 10   Oude krantenberichten
 • blz 13   Enkele aantekeningen aangaande de Oosthovense K.A.V.
 • blz 17   De gemeenteraad 100 jaar geleden
 • blz 19   Inhoudsopgave

Jaargang 07 – 1990-1

 • blz 01   Voorwoord
 • blz 02   Algemene Ledenvergadering
 • blz 04   Brandglasramen in de Sint-Bavokerk
 • blz 10   Dorpskennissen
 • blz 13   Oude kranteberichtjes
 • blz 20   Nog beschikbare publikaties
 • blz 21   De gemeenteraad: 100 jaar geleden
 • blz 25   Prehistorische vondsten
 • blz 27   Uit de oude doos
 • blz 30   Een Goeden Dag uit Oud-Turnhout