Onze Monumenten

Onze gemeente bezit zeven geklasseerde monumenten, zij zijn getuigen van een rijk en waardevol verleden. Een deel dat onze voorouders voor ons hebben nagelaten. Door de klassering van monumenten en landschappen bewaren we het erfgoed voor onze nakomelingen. Tevens geven we een eerbetoon aan hen die ons het waardevolle geschenk hebben nagelaten.

Op verzoek onderaan ook enkele monumenten die best een klassering verdienen, maar nog niet hebben.

De Liereman

Geklasseerd in 1940. De Liereman heeft steeds een grote aantrekkingskracht gehad op kunstschilders. Dit gebied is landschappelijk en natuurwetenschappelijk erg waardevol. Het kerngebied is een zeer afwisselend geheel van stuifduinen, droge en natte heide, moerasbos, veenmoeras en veenplassen, rietvelden en gemengde bossen. Het is ook een broedgebied van talrijke en zeldzame vogels en telt ook een grote variëteit aan plantensoorten. Meer info over dit item vind je in Corsendonca 2005/1.

Sint-Bavokerk

Geklasseerd in 1957. Pseudo-basiliek in baksteen met een driebeukig schip, een kruisbeuk met kruisingtorentje en een driezijdig gesloten koor. Het benedengedeelte dateert uit begin 14e eeuw. In 1776 werd de kerk erg beschadigd door een wervelwind waardoor de naald van de toren op de noorderzijde van de kerk terecht kwam. De beschadiging was zodanig dat er een tijd lang geen misvieringen konden plaatshebben. Meer info over dit item vind je in Corsendonca 2005/2.

Priorij Corsendonk

Geklasseerd in 1970. De priorij werd op het einde van de 14e eeuw gesticht als klooster van de orde van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus. In 1784 werd Corsendonk opgeheven en in 1799 verkocht als nationaal domein en de kloosterkerk werd afgebroken. In 1869 werd het hoofdgebouw tot een kasteel verbouwd. De restauratie in de jaren 1970 bracht de restanten in hun oorspronkelijke staat terug. Het fungeert nu als conferentiecentrum. Meer info over dit item vind je in Corsendonca 2005/3.

Hofke van Chantraine

Geklasseerd in 1999. De vroegere pastorij van Sint-Bavo werd in 1895 gebouwd naar ontwerp van P-J Taeymans. Nadat de laatste pastoor verhuisde besliste de gemeenteraad in 1999 om het gebouw in erfpacht te geven aan kunst- en heemmuseum ’t Hofke van Chantraine. Een verwijzing naar de Tempeliers die hier in de middeleeuwen een commanderij hadden. Deze plaats was ooit volle eigendom van het Hof van Terbraecke dit Chantraine. Meer info over dit item vind je in Corsendonca 2006/1.

Sint-Antoniuskerk

Geklasseerd in 1999. Deze parochiekerk van Sint-Antonius Abt met omringd kerkhof werd omstreeks 1892 gebouwd naar een ontwerp van P-J Taeymans op de plaats waar de vroegere Sint-Antoniuskapel stond. Het is een van de zeldzame bewaard gebleven neo-Romaanse parochiekerken. Het interieur bevat naast het 16e eeuwse beeld van Sint-Anna-ten-Drieën en Christusbeeld, hoofdzakelijk meubilair van het einde 18e en begin 20ste eeuw. Meer info over dit item vind je in Corsendonca 2006/2.

Hoeve Kuilend

Geklasseerd in 1999. De hoeve ligt volledig ingesloten achter de recentere bebouwing van de Koning Boudewijnlaan en de Steenweg op Sevendonk. Ze is enkel via een smal kasseipad bereikbaar. De plaats had vroeger de volksnaam ‘het Kuilend’. Het lage, eerder gedrongen woonstalhuis heeft een bouwlaag verdeeld in zeven traveeën, onder afgewolfd zadeldak. Het huidige bakstenen gebouw dateert vermoedelijk uit de 18e eeuw. Meer info over dit item vind je in Corsendonca 2007/1.

Het Gemeentehuis

Geklasseerd in 1999. Het complexe gebouw met verspringende, afwisselende bouwvolumes is in 1907 uitgevoerd in neo-traditionele architectuur met kasteelachtige allure naar het ontwerp van Jules Taeymans. In mei 1940 werd het gebouw zwaar beschadigd door Duitse troepen. Vijf jaar later werd het hersteld en uitgebreid. Later werd achteraan een moderne vleugel aangebouwd voor de administratieve diensten. Meer info over dit item vind je in Corsendonca 2007/2.

Mariabeeld Dorpsplein

Dit monument werd op 21 oktober 1945 ingehuldigd en staat symbool voor de oorlogsgruwel die hier plaatsvond op 14 mei 1940. Op die dag trokken Duitse troepen voorbij, uit wraak voor de tegenstand die ze ondervonden werden enkele onschuldige mensen koelbloedig neergeschoten. Het waren: Jan Poels, Florent Joosen, Frans Jonckers, Christina Meeus en Leo Peeters. Bij de heraanleg van het dorpsplein in 1995 werd beslist om het beeld op zijn plaats te laten. Corsendonca 1996/3.

Kapel O-L-Vrouw ter Sneeuw

In 1715 kregen de inwoners van Oosthoven de toelating om deze kapel op de hoek van de Polderstraat te vergroten. Een broeder van de nabij gelegen Kluis zorgde voor de versiering. In 1894 werd de kapel door brand geteisterd, waarna ze werd afgebroken en vervangen door de huidige (kleinere) kapel. Op 5 augustus was er vroeger steeds begankenis naar dit bidoord, onder meer door de kantscholen van Turnhout, die kwamen bidden om schone kant te kunnen maken. Oud-Turnhout en zijn Verleden 2.

Kapel Rhoode

Op woensdag 17 november 1897 werd deze kapel plechtig ingewijd, in aanwezigheid van onder meer de opdrachtgeefster mevrouw Josephina Dufour-Dessauer. De officiele naam luidde: kapel van O-L-Vrouw van Hulp en Bijstand, maar sindsdien kent iedereen het als het charmante kapelletje van Rhoode. De derde woensdag van mei komen nog steeds gelovigen en buurtbewoners er samen om de rozenkrans te bidden, waarna ieder getrakteerd wordt op krentekoeken. Corsendonca 1998/3.